ارسال تهران 

1 تا 2 روز

سفارشات  مشتریان تهران،

از طربق پیک موتوری ارسال می شود که یک روزه تحویل داده می شود.

ارسال شهرستان

3 تا 6 روز

سفارش مشتریان شهرستان،

از طریق پست پیشتاز ارسال می شود، که بسته سریعا به اداره پست در هر شهر می رسد .

لازم به ذکر هست که سفارشات شهرستان بین ۳ تا ۶ روز بعد به دست مشتری می رسد.