فیلتر بر اساس قیمت:

نمایش 1 - 3 کالا از 3

عرقیات گیاهی یا عصاره گیاهی منبع مهمی از ترکیبات فعال بیولوژیکی با نقش مرکزی در سلامت انسان هستند.
برای اعمال عملکرد خاص خود به عنوان یک نوشیدنی دارویی مصرف می گردد.
عصاره های گیاهی باید با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف با دقت استفاده شود.