برنج هاشمی آستانه کیمیا 5 کیلوگرمی

140,000 تومان 133,000 تومان