تخم شربتی درشت یا تخم ریحان وزن 100 گرم

4,200 تومان