جامبو فوسیلی با آرد سمولینا زرماکارون 500 گرمیعضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود.