برنج هاشمی معطر اعلاء کیمیا به همراه کارت قرعه کشی 5 کیلوگرمی